Σεμινάρια Εκπαιδευτικών

Μέθοδος Ανάπτυξης Προφορικού και Γραπτού Λόγου

Έπειτα από πολλά χρόνια εργασίας στην αντιμετώπιση των παιδιών με δυσλεξία ή άλλων μαθησιακών διαταραχών, δημιουργήσαμε τη μέθοδο "Μαθαίνω να Εκφράζομαι", με στόχο την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος είναι πρωτότυπος και πάνω απ’ όλα ευχάριστος και δημιουργικός.

Η μέθοδος "Μαθαίνω να Εκφράζομαι" είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά δικής μας έμπνευσης και πολύχρονης θεωρητικής μελέτης γύρω από το θέμα ανάπτυξης της λειτουργικότητας του προφορικού και ιδιαίτερα του γραπτού λόγου των ατόμων που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες δημοτικής εκπαίδευσης.

Η μέθοδος ανάπτυξης προφορικού και γραπτού λόγου είναι μια άρτια επιστημονική δουλειά, η οποία εφαρμόστηκε σε πιλοτική βάση για 2 χρόνια προτού αρχίσει η τελική συγγραφή της μεθοδολογίας.
Επίσης στηρίζεται στις ανάγκες των παιδιών της Κύπρου, τα οποία αντιμετωπίζουν εκφραστικές και γλωσσικές ατέλειες καθώς επίσης και περιορισμένο λεξιλογικό πλούτο.

Μέσα από τη διδασκαλία του "Μαθαίνω να Εκφράζομαι" τα παιδιά οδηγούνται στον γραπτό λόγο, απαλλαγμένα από το φόβο της γραπτής αποτυχίας και αποδοκιμασίας.
Νιώθουν πως επιτέλους κατάφεραν να δημιουργήσουν την δική τους γραπτή κατάθεση μέσα από ένα συναίσθημα χαράς και ελπίδας.

Γενικά η σειρά του "Μαθαίνω να Εκφράζομα" προσφέρει μαθησιακή - γνωστική ανάπτυξη αλλά και ψυχογλωσσοπαιδαγωγική ωρίμανση, γιατί μέσα από τη θεματολογία της, το παιδί προσεγγίζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να επισημανθούν και να καλυφθούν και τα δευτερογενή προβλήματα (συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου, μειονεξίας κτλ.) που συνήθως αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Μέθοδος Ανάπτυξης Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής

Το πρόγραμμα Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που δημιουργήσαμε στηρίζεται σε μια απλή μεθοδολογία με σκοπό να ανακαλύψει το παιδί το αλφάβητο, τις συλλαβές, τις διφθόγγους και τα συμπλέγματα με άνεση, ταχύτητα και πάνω απ’ όλα με κέφι και χαρά, έτσι ώστε να οδηγηθεί στην παραγωγή της ανάγνωσης και της γραφής.

Το πρόγραμμα μας αποτελείται από 3 τόμους:

  • ΤΟΜΟΣ 1: Μαθαίνω τις πρώτες μου συλλαβές και λέξεις με κέφι και χαρά!
  • ΤΟΜΟΣ 2: Μαθαίνω τα συμπλέγματα με κέφι και χαρά!
  • ΤΟΜΟΣ 3: Μαθαίνω τα συμπλέγματα με κέφι και χαρά!

Τα βιβλία συνοδεύονται με καρτέλες και πίνακες και είναι έτσι ταξινομημένα, για να διευκολύνουν το μαθητή, αλλά και τον παιδαγωγό.

Γενικά η διδασκαλία των γραμμάτων – διφθόγγων και συμπλεγμάτων της τετράτομης σειράς γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το παιδί μέσα από συνεχείς επαναλήψεις, εικόνες, καρτέλες και ενεργή συμμετοχή να βιώσει τόσο κινητικά, όσο και ηχητικά τα γράμματα της αλφαβήτας, των συλλαβών, των συμπλεγμάτων και των διφθόγγων. Με ένα ευχάριστο  τρόπο  να εμπεδώσει, να αφομοιώσει και να κερδίσει το παιχνίδι των γραμμάτων.

Οι ασκήσεις των εν λόγω βιβλίων έχουν δημιουργηθεί μετά από πολυετή πείρα για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδεύονται στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο μας «Η ΡΟΠΗ». Πιστεύουμε πως με την σωστή διδασκαλία και την υποστηρικτική συμπεριφορά του παιδαγωγού- δασκάλου να αποτελέσει αυτή η σειρά μια σημαντική και ουσιαστική βοήθεια μαζί με το βιβλίο του δασκάλου στο κανονικό σχολείο, έτσι ώστε το παιδί να γίνει ικανό να διαβάζει και να γράφει.

Οι τεχνικές της διδασκαλίας του γλωσσικού υλικού των βιβλίων δεν αναφέρονται σε ειδικό εγχειρίδιο μεθοδολογίας, γιατί πιστεύουμε πως θα ήταν καλύτερο και πιο αποδοτικό να μεταδίδονται μέσω ενός σύντομου σεμιναρίου.

Εκείνο επίσης που θεωρούμε απαραίτητο πέρα από την εκπαίδευση του δασκάλου – παιδαγωγού, είναι η κατάλληλη φωνολογική προετοιμασία του παιδιού πριν την έναρξη της εκμάθησης των γραμμάτων.

Γι αυτό το λόγο ταξινομήσαμε τις φωνολογικές ασκήσεις σε 18 τύπους σε ειδικό εγχειρίδιο έτσι ώστε να βοηθηθεί ο παιδαγωγός στην προσπάθεια του να αναπτύξει τη φωνολογική συνειδητότητα των παιδιών.

 


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me