Γλωσσο-παιδαγωγικά

Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Το τμήμα ψυχοπαιδαγωγικών εφαρμογών του φροντιστηρίου «Η ΡΟΠΗ» λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια με προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή – συγκέντρωση, υπερκινητικότητα, συναισθηματικά προβλήματα, προβληματική συμπεριφορά και άλλες δυσκολίες, όπως κακή οργάνωση, έλλειψη επιθυμίας για μελέτη καθώς και μη σωστού τρόπου κατ’ οίκον αποδοτικής μελέτης. Αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια με ζήλο και αγάπη προς αυτά τα παιδιά, όμως παράλληλα δημιουργήσαμε ένα άρτιο και πλήρες επιστημονικό τμήμα Αποκατάστασης Δυσκολιών μάθησης, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται και η ποιότητα αναβαθμίζεται, γιατί μέσα από την πολύχρονη εκπαιδευτική μας πορεία ήρθαμε αντιμέτωποι με καινούρια φαινόμενα – σύνδρομα που εμπίπτουν στο ευρύ φάσμα των μαθησιακών διαταραχών. Συμπέρασμά μας:

"Κάθε παιδί και μια ξεχωριστή προσωπικότητα"

Υπάρχουν τόσες δυσκολίες διαφορετικές, όσο διαφορετικό και ξεχωριστό είναι το κάθε παιδί… Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τα παιδιά σ’ ένα δρόμο σωστής αγωγής και να απελευθερώσουν τα συναισθηματικά και μαθησιακά τους μπλοκαρίσματα, ιδιαίτερα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που η σχολική τους αποτυχία είναι σαν οξύ που διαβρώνει την ψυχή τους.

 

Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες διαθέτουν διαφορετικούς τρόπους αντίληψης και επεξεργασίας  των πληροφοριών, πράγμα που σημαίνει πως για να μάθουν και να προοδεύσουν, χρειάζονται διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, τρόπο τον οποίο εφαρμόζουμε και προάγουμε, μέσα στα πλαίσια ενός γλωσσοψυχοπαιδαγωγικού μαθησιακού προγράμματος.

 

Τομείς του γλωσσο-ψυχοπαιδαγωγικού μαθησιακού προγράμματος

Οι τομείς, τους οποίους θέλουμε να καλύψουμε μέσα από τα προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης είναι:

-H Γλώσα
Με την έννοια της δυνατότητας του μαθητή να ενισχυθεί σε τέτοιο επίπεδο η μαθησιακή του ικανότητα, ώστε να είναι ένα πλήρες εκφραστικό όργανο γι’ αυτόν.

-Ψυχολογικό
Με την έννοια να αναχαιτίσουμε τα όποια αρνητικά στοιχεία έχει φέρει στον ψυχισμό του παιδιού η μέχρι τώρα σχολική αποτυχία.

-Παιδαγωγικό
Με την έννοια της αγωγής που πρέπει να έχει κάθε μαθησιακό πρόγραμμα οποιουδήποτε φορέα, έτσι ώστε να προετοιμάζει τους πολίτες μιας κοινωνίας που σέβεται την ιστορική της συνέχεια και διατηρεί το ιστορικό της πρόσωπο.

Η ανάπτυξη ενος πλήρους υποστηρικτικού γλωσσοψυχοπαιδαγωγικού και μαθησιακού προγράμματος είναι η μεγαλύτερη φολοδοξία μας.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me