Δυσκολιών Μάθησης

Τεστ Αξιολόγησης Δυσκολιών Μάθησης

Τμήμα  Αξιολογήσεων  Μαθησιακών  Δυσκολιών

Βασικός μας σκοπός εκτός από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και γλωσσοψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων είναι η συμβολή στην πρόληψη, στην υποστήριξη και στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι του κυπριακού ελληνισμού.

Αν ένα παιδί παρουσιάζει:

 • Καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου.
 • Φαινομενικές συγχύσεις μεταξύ συγκεκριμένων ζευγών γραμμάτων φ – θ, β – δ, π – τ, μ – ν, κ , γ, χ, σ, ξ, ζ, στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.
 • Ανορθογραφία.
 • Δυσγραφία, κακογραφία.
 • Αδυναμία μάθησης μέσω της αναγνώσεως.
 • Αδυναμία στο χειρισμό και στην επεξεργασία μαθηματικών και αριθμητικών εννοιών.
 • Αδεξιότητα, υπερκινητικότητα, άγχος, επιθετικότητα ή τάσεις καταθλίψεως.

Τότε δεν πρέπει:

 • Να αποδίδουμε αυτά τα σημεία στο παιδί αποκαλώντας το τεμπέλη, αδιάφορο, κακομαθημένο
 • Να εφησυχάζουμε, πιστεύοντας ότι ωριμάζοντας το παιδί, ως δια μαγείας θα τα ξεπεράσει όλα
 • Να τα φορτώνουμε όλα στην οικογένεια όταν υπάρχουν συγκεκριμένα και υπαρκτά προβλήματα

Αλλά πρέπει:

Να αξιολογηθεί το παιδί με ειδικά καταρτισμένα και σταθμισμένα ελληνικά test και διαγνωστικά εργαλεία για να διαγνωσθεί με ακρίβεια το είδος της Δυσκολίας ή του συνδρόμου που παρουσιάζει και αντιμετωπίζει, έτσι ώστε με ειδικά προγράμματα να αντιμετωπίσει και να αποκαταστήσει τις όποιες μαθησιακές του δυσκολίες.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι η πραγματική μας ευθύνη!


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me