Ανάπτυξης της Μαθησιακής Ικανότητας

"Μαθαίνω Εύκολα"

Μαθαίνω να μελετώ χαρούμενα, αποδοτικά και δημιουργικά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου που επιθυμούν να "Μάθουν πώς να Μαθαίνουν".

  • Βασικές στρατηγικές μελέτης.
  • Η γλώσσα του σώματος στην υπηρεσία της μάθησης.
  • Ασκήσεις χαλάρωσης για το σχολείο, το διάλειμμα και την αίθουσα εξετάσεων.
  • Παίρνω καλή βαθμολογία.
  • Ας χαλαρώσουμε στο σπίτι και στη μελέτη.
  • Αποτελεσματική οργάνωση.
  • Μαθαίνω εύκολα στην πράξη.
  • Πώς να νικήσεις στις εξετάσεις

Όλες αυτές οι τεχνικές που θα διδαχθεί ο μαθητής θα το βοηθήσουν να αυξήσει την ταχύτητα με την οποία διαβάζει, να βελτιώσει την κατανόηση του και να θυμάται περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια και σε μικρότερο χρόνο.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me