Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Υπερκινητικότητα

Ορισμός:

Το υπερκινητικό σύνδρομο αφορά το παιδί, το οποίο εκτελεί δραστηριότητες με ρυθμό ταχύτερο από το « φυσιολογικό » ρυθμό ενός μέσου παιδιού ή το παιδί που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση ή ένας συνδυασμός των δύο.

Το υπερκινητικό σύνδρομο είναι εγκεφαλική δυσλειτουργία και διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητική δραστηριότητα, αεικινησία, εύκολη διάσπαση της προσοχής και μειωμένη διάρκεια προσοχής, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, και τα συμπτώματα της συνήθως εξασθενούν στην εφηβεία.

Υπερκίνηση και Μάθηση

Το παιδί με σύνδρομο «υπερκίνησης» είναι σχεδόν αδύνατο να μην παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς.

Το παιδί με υπερκίνηση χαρακτηρίζεται με έντονη κινητικότητα, έλλειψη ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων του.

Στη μάθηση δεν μπορεί να κάνει πολλά, όταν περάσουν οι πρώτες σχολικές τάξεις , εξαιτίας της αδύνατης προσοχής του , η οποία αποσπάται εύκολα και είναι μικρής διάρκειας.

Στο συναισθηματικό τομέα παρουσιάζει μια ανισορροπία συναισθημάτων, γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο παιδί και χαρακτηρίζεται από μια διπλή στάση συμπεριφοράς, άλλοτε κλαίει συχνά και άλλοτε ξεσπάει σε έντονο θυμό.

Τα γνωστικά αντιληπτικά προβλήματα του παιδιού με ΔΕΠ/Υ (ελλειμματική προσοχή και υπερκίνηση) είναι κυρίως πρόβλημα αντίληψης χώρου, ακοής, (ακουστικής αντίληψης) , συντονισμού ματιού –χεριού, γλωσσική ανάπτυξη (διαταραχής λόγου) και διαταραχές μνήμης (βραχύχρονη- μακρόχρονη).

Γενικά τα άτομα που παρουσιάζουν το σύνδρομο της υπερκινητικότητας, έχουν πρόβλημα να ελέγχουν και να συντονίζουν τις κινήσεις τους και αποσπάται εύκολα η προσοχή τους, γι ‘ αυτό με μια σειρά από συγκεκριμένες ασκήσεις έχουμε στόχο να μάθουμε το παιδί να συντονίζει σωστά το μάτι με το χέρι, να εστιάζει καλυτέρα την προσοχή του, να προσανατολιστεί καλύτερα , να αρθρώνει καλύτερα και να έχει καλύτερο κινητικό έλεγχο.

Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού γίνεται ένα πρόγραμμα φωνολογικής - ακουστικής – οπτικής – γλωσσικής και γνωσιολογικής ανάπτυξης.

Γενικά μέσα από τις ασκήσεις τις συνοδευόμενες με ρυθμό ασκείται το παιδί στον έλεγχο και συντονισμό, στην ανάπτυξη της προσοχής , της ακουστικής & οπτικής αντίληψης καθώς και της μνήμης.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me