Πρώτης Ανάνγωσης και Γραφής

Ανάπτυξη πρώτης ανάγνωσης και γραφής

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αναπτύξεως "Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής" είναι ειδικά καταρτισμένο για τα παιδιά, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το παιδί ικανό να αναγνώσει και να γράφει όσο το δυνατό καλύτερα.

Η κατάκτηση της Πρώτης ανάγνωσης και γραφής είναι η πιο μεγάλη επιτυχία του μαθητή και συνοδεύεται με απεριόριστη χαρά.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και ο μηχανισμός της κατάκτησης πρώτης ανάγνωσης και γραφής τους δημιουργεί άγχος και φόβο για το αλφάβητο και κατ’ επέκταση μαθησιοαπέχθεια.

Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας δημιουργήσαμε μια απλή μεθοδολογία με σκοπό να ανακαλύψει το παιδί το αλφάβητο, τις συλλαβές, τα συμπλέγματα και τους διφθόγγους της ελληνικής γλώσσας με κέφι και χαρά.

Η διδασκαλία των συμπλεγμάτων και των διφθόγγων αυτού του βιβλίου γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το παιδί μέσα από συνεχείς επαναλήψεις, εικόνες, καρτέλες και ενεργή συμμετοχή να βιώσει τόσο κινητικά, όσο και ηχητικά τα γράμματα της αλφαβήτας, των συλλαβών, των συμπλεγμάτων και των διφθόγγων. Με ένα ευχάριστο τρόπο να εμπεδώσει, να αφομοιώσει και να κερδίσει το παιχνίδι των γραμμάτων.

Αυτές οι ασκήσεις έχουν δημιουργηθεί μετά από πολυετή πείρα για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδεύονται στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο μας «Η ΡΟΠΗ». Πιστεύουμε πως με την σωστή διδασκαλία και την υποστηρικτική συμπεριφορά του παιδαγωγού- δασκάλου θα αποτελέσει αυτή η μεθοδολογία μια σημαντική και ουσιαστική βοήθεια μαζί με το βιβλίο του δασκάλου στο κανονικό σχολείο, έτσι ώστε το παιδί να γίνει ικανό να διαβάζει και να γράφει.

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Φιλόλογος, Σύμβουλος μάθησης
ΜΑ Εκπαιδευτική Ψυχολόγος


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me