Τμήμα Αξιολογήσεων

Γιατί πρέπει ο γονιός να καταφεύγει σε αξιολόγηση;

Σκοπός της αξιολόγησης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την επίδοση του παιδιού μέσα από τα συγκεκριμένα τεστ, τη λήψη ιστορικού, τη γνωμάτευση του δασκάλου, αποτελούν τη βάση για να αποφανθούμε:

  • Αν πρόκειται για δυσλεξία ή άλλη Μαθησιακή Δυσκολία.
  • Για το μέγεθος του προβλήματος, την πιθανή αιτιολογία και τη μορφή και βαρύτητα των λαθών.
  • Για τη σύνταξη ενός προγράμματος διδακτο-θεραπευτικού.
  • Για το είδος της συνεργασίας με τους γονείς.
  • Για το αν χρειάζεται παράλληλα με την πρακτική αντιμετώπιση της Μαθησιακής Δυσκολίας και ψυχολογική στήριξη.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me