Λειτουργικά

Λειτουργικά προγράμματα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών & διαταραχών

Τα λειτουργικά προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά προδημοτικής – δημοτικής – γυμνασιακής και λυκειακής εκπαίδευσης.

Το σύστημα διχωτικής ακουστικής που εφαρμόζουμε στηρίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους με στόχο την ανάπτυξη των βασικών γνωστικών λειτουργιών (Αντίληψη, Προσοχή, Μνήμη, Σκέψη και Γλώσσα), που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας και ετοιμότητας.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me