Ανάπτυξη Ορθογραφίας

Ανάπτυξη εικονογραφικής και καταληκτικής ορθογραφίας

Το πρόγραμμα διδασκαλίας ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας εφαρμόζεται μέσα από τρεις ειδικά επιστημονικές μεθόδους διακεκριμένων επιστημόνων.

  • Μέθοδος Καταληκτικής Ορθογραφίας και Γραμματικής με εικόνες.
  • Εικονογραφική Ορθογραφία (Μέθοδος Δ. Μαυρομάτη)
  • Ανάπτυξη της Ορθογραφίας δια της «αφής» και κιναισθητικής δραστηριότητας.

Επαναστατική  μέθοδος  εικονογραφικής  ορθογραφίας

Το πρόγραμμα εικονογραφικής ορθογραφίας στηρίζεται στην επιστημονική μέθοδο της Δ. Μαυρομάτη.

Η ορθογραφία διδάσκεται μέσα από πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις:

  • Οπτικές
  • Ακουστικές
  • Κινητικές δεξιότητες

Σύμφωνα με τις αρχές αυτής της μεθόδου κάθε τι που διδάσκεται ο μαθητής θα πρέπει να το βιώνει με όλες του τις αισθήσεις και με την κινητικότητα του , ώστε να το κατακτήσει και να το συγκρατήσει στη μνήμη του.

Επίσης γίνεται μια ταξινόμηση των γλωσσικών στοιχείων κατά κατηγορίες σε λίστες με κοινά ορθογραφικά στοιχεία καθώς και η δημιουργία εύκολων συνειρμών και μνημονικών τεχνικών.

Γενικά εφαρμόζεται ένα κράμα από μεθόδους , έτσι ώστε να καταστεί ικανό το παιδί να σκέφτεται κατάλληλα και να μπορεί να ορθογραφεί.

Επίσης στο πρόγραμμα διδάσκονται τρόποι χαλάρωσης μέσω συστήματος ακουστικών με στόχο την ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος του παιδιού, για να νιώσει την ορθογραφία φιλική δραστηριότητα.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me