Ελλειματική Προσοχή

Ελλειμματική προσοχή και συγκέντρωση

Ορισμός:

Στο DSM-ΙΙΙ παρουσιάζονται δύο τύποι της διαταραχής με βάση την παρουσία ή την απουσία υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ).

Τα παιδιά που παρουσιάζουν τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων: της διαταραχής προσοχής, της παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας αντιμετωπίζουν το σύνδρομο:

«Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με υπερκινητικότητα».

Τα παιδιά που πληρούν τα κριτήρια μόνο για την παρορμητικότητα και τις διαταραχές Προσοχής, αντιμετωπίζουν το σύνδρομο «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής χωρίς υπερκινητικότητα».

Προσοχή και μάθηση

Η προσοχή είναι μία βασική γνωστική λειτουργία απαραίτητη για την παραγωγή της μάθησης σ΄ένα άτομο.

Η προσοχή είναι η εστίαση της αντίληψης σ’ ένα περιορισμένο πεδίο ερεθισμάτων, έτσι ώστε το άτομο να είναι έτοιμο να αντιδράσει στις αλλαγές αυτών των ερεθισμάτων.

Με άλλα λόγια η προσοχή με κάνει να προσέχω κάτι που ακούω, που βλέπω, για να ακολουθήσει η σκέψη και η επεξεργασία με στόχο την αφομοίωση του γνωστικού δεδομένου.

Η προσοχή σε κάνει να προσέχεις κάτι, όχι απλώς να το παρακολουθείς. Σημαντικό είναι να μπορώ για αρκετό χρονικό διάστημα να διατηρώ την προσοχή μου χωρίς να αρχίσω να κάνω λάθη.

Όταν λοιπόν η προσοχή δεν εστιάζεται αρκετή ώρα. τότε το άτομο παρουσιάζει «Ελλειμματική Προσοχή» γιατί κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν την «συντηρημένη προσοχή» είτε είναι παράγοντες σημάτων, είτε κινήτρων, είτε είναι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες , που το επηρεάζουν και έτσι είναι αδύνατον η προσοχή του να τον κατευθύνει με συνέπεια σε ένα αντιληπτικό κύκλο , για να συλλέξει τις πληροφορίες και να δώσει νόημα πολλές φορές σ΄αυτά που άκουει (ακουστικά ερεθίσματα) ή που βλέπει (οπτικά ερεθίσματα).

Μέσα από μία σειρά ασκήσεων ασκούμε το παιδί με ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα, έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανότητα της προσοχής και συγκέντρωσης του με αποτέλεσμα την μαθησιακή του ανάπτυξη.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me