Συγγραφή βιβλίων

Ανάπτυξη της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής

Η κατάκτηση της Πρώτης ανάγνωσης και γραφής είναι η πιο μεγάλη επιτυχία του μαθητή και συνοδεύεται με απεριόριστη χαρά.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και ο μηχανισμός της κατάκτησης πρώτης ανάγνωσης και γραφής τους δημιουργεί άγχος και φόβο για το αλφάβητο και κατ’ επέκταση μαθησιοαπέχθεια.

Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας δημιουργήσαμε μια απλή μεθοδολογία με σκοπό να ανακαλύψει το παιδί το αλφάβητο, τις συλλαβές, τα συμπλέγματα και τους διφθόγγους της ελληνικής γλώσσας με κέφι και χαρά.

Η διδασκαλία των συμπλεγμάτων και των διφθόγγων αυτού του βιβλίου γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το παιδί μέσα από συνεχείς επαναλήψεις, εικόνες, καρτέλες και ενεργή συμμετοχή να βιώσει τόσο κινητικά, όσο και ηχητικά τα γράμματα της αλφαβήτας, των συλλαβών, των συμπλεγμάτων και των διφθόγγων. Με ένα ευχάριστο τρόπο να εμπεδώσει, να αφομοιώσει και να κερδίσει το παιχνίδι των γραμμάτων.

Αυτές οι ασκήσεις έχουν δημιουργηθεί μετά από πολυετή πείρα για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδεύονται στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο μας «Η ΡΟΠΗ». Πιστεύουμε πως με την σωστή διδασκαλία και την υποστηρικτική συμπεριφορά του παιδαγωγού- δασκάλου θα αποτελέσει αυτή η μεθοδολογία μια σημαντική και ουσιαστική βοήθεια μαζί με το βιβλίο του δασκάλου στο κανονικό σχολείο, έτσι ώστε το παιδί να γίνει ικανό να διαβάζει και να γράφει.

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Φιλόλογος, Σύμβουλος μάθησης
ΜΑ Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

"Μαθαίνω την Αλφαβήτα με κέφι και χαρά"

 

Ανάπτυξη του Προφορικού και Γραπτού Λόγου

Προφορική έκφραση μέσα από τις εικόνες

Ο προφορικός λόγος αποτελεί την πηγή της φυσικής και ζωντανής γραπτής γλωσσικής έκφρασης. Γι αυτό λοιπόν ο εκπαιδευτικός – παιδαγωγός θα πρέπει να εστιαστεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της προφορικής έκφρασης και κατόπιν της γραπτής.

Στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να υπερνικήσουν εκφραστικές και γλωσσικές ατέλειες ή γλωσσικά λάθη ή συνήθειες. Η γλωσσική έκφραση γίνεται ευχάριστη και δημιουργική μέσα από την εικόνα.

Οι εικόνες, η ζωγραφική και τα σκίτσα είναι ισχυρά κίνητρα για έκφραση και αυτενέργεια. Επίσης η εικόνα λειτουργεί ως μέσο έκφρασης, ως ευκαιρία για επικοινωνία, βοηθά στη συγκέντρωση προσοχής και στην τόνωση του ενδιαφέροντος.

Για τους μαθητές είναι επίσης ένα μέσο ακόμη για να μάθουν να:

 • Περιγράφουν
 • Διηγούνται
 • Συγκεντρώνονται
 • Προσδιορίζουν τον χρόνο και τον τόπο που διαδραματίζονται τα γεγονότα
 • Αιτιολογούν την άποψη τους
 • Αξιολογούν
 • Αναπτύσσουν τη λεκτική τους ικανότητα και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους
 • Διακωμωδούν καταστάσεις
 • Μιμούνται
 • Βιώνουν καταστάσεις

Με άλλα λόγια ο μαθητής μαθαίνει με ευχάριστο τρόπο τα στάδια που πρέπει να ακολουθεί όταν γράφει. Μαθαίνει να αναπτύσσει τις ιδέες του, όσο μπορεί, να χρησιμοποιεί παραδείγματα και επιχειρήματα, να βγάζει νόημα στα όσα έγραψε, να κινεί το ενδιαφέρον μέσα από την γραπτή έκφραση, να έχουν λογική σειρά τα γραφόμενα του και πάνω απ’ όλα να πετυχαίνει το στόχο του.

Γραπτός λόγος και η αξία της ανάπτυξης του

Ο γραπτός λόγος είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο έκφρασης και είναι ένα μέσο απελευθέρωσης των σκέψεων μας που είναι εγκλωβισμένες στον «εσωτερικό λόγο».

Όταν γράφουμε, τότε εργάζεται μια λειτουργία στον εγκέφαλο μας, όπου καταγράφει αυτά που εξωτερικεύσαμε γραπτώς και μας οδηγεί ασυνείδητα στην λύση, στην χαλάρωση, στη λύτρωση, στη δημιουργία της έκφρασης, στην αναγνώριση και ανακάλυψη του κρυμμένου εσωτερικού κόσμου.

Δε νοείται ένας άνθρωπος να μη μπορεί να γράψει, να μη θέλει ή να το αποφεύγει, γιατί τότε ταυτόχρονα θέτει τον εγκέφαλο του σε μερική αδράνεια και σιγά-σιγά τον παθητικοποιεί και θα τολμούσα να πω πως ένα κομμάτι του παραλύει.

Ο εγκέφαλος λειτουργεί σε τρία επίπεδα εξίσου σημαντικά και έτσι λαμβάνει πληροφορίες, για να τις αφομοιώσει και να τις τοποθετήσει στη μακρόχρονη μνήμη του.

Ο άνθρωπος μαθαίνει ακούγοντας, βλέποντας και γράφοντας. Όταν γράφουμε είναι στιγμές που συνομιλούμε με τον εαυτό μας, κάνουμε δηλαδή μια εσωτερική διεργασία, «εσωτερικός λόγος», έπειτα λέμε αυτά που σκεφτήκαμε, «εξωτερικός λόγος», και στη συνέχεια γράφουμε αυτά που είπαμε , «παραγωγή γραπτού λόγου».

Οι μαθητές με δυσλεξία και άλλες δυσκολίες στον τομέα της γραπτής έκφρασης αντιμετωπίζουν έντονες δυσχέρειες όπως:

 • Το σχηματισμό μικρών και σύντομων προτάσεων.
 • Την ελλιπή ανάπτυξη του θέματος.
 • Τη δυσκολία έκφρασης και οργάνωσης ιδεών.
 • Τη συγκρότηση σκέψεων χωρίς λογική σειρά ή ροή.

Τα παιδιά με δυσλεξία και γενικά με μαθησιακές δυσκολίες, αντιμετωπίζουν τις πιο πάνω αδυναμίες γιατί συνήθως έχουν:

 • Περιορισμένη γνώση του θέματος.
 • Έλλειψη εξάσκησης στη γραπτή έκφραση.
 • Άγνοια μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, επεξεργασίας και διόρθωσης των γραπτών.

Με την επιλογή αυτών των ασκήσεων που παραθέτουμε σε αυτό το βιβλιαράκι ασκήσεων βοηθούμε το παιδί σιγά-σιγά να ελευθερωθεί και να γράψει τα όσα έχει μέσα του και αδυνατεί να εκφράσει λόγω έλλειψης κατάλληλης επεξεργασίας.

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Φιλόλογος, Σύμβουλος μάθηση
ΜΑ Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

"Μαθαίνω να Εκφράζομαι"

 

Συγγραφική ομάδα των μεθόδων

Η επιστημονική ομάδα αποτελείται από την Χριστοφή Βαλεντίνα και τις συνεργάτιδες της, Αλιούρη Παναγιώτα και Χριστοφή Λύδια.


Copyright © Η Ροπή
Powered and designed by  antreas.me